Veel gemeenten niet klaar voor digitale trends

De digitale trends volgen elkaar tegenwoordig in rap tempo op. Voor gemeenten is het belangrijk om goed mee te gaan met deze digitale trends, maar in de praktijk blijkt dat veel gemeenten helemaal niet klaar zijn voor deze veranderingen. GemeentenNL voerde een onderzoek uit onder 314 werknemers, leidinggevenden en directeuren van diverse gemeenten. Hieruit blijkt dat gemeenten met veel twijfels kampen als het gaat om digitale trends. Welke gevolgen heeft dit voor de inwoners van de gemeente en hun klantervaring? In dit blog bespreken we dat!

Veel twijfels over digitale trends bij gemeenten

Gemeenten hebben de maken met een digitalisering die steeds verder gaat. Precies 1 op de 7 gemeenten geeft aan dat er op relatief korte termijn veranderingen op dit vlak zullen gaan plaatsvinden binnen de eigen werklocatie. Hier komen veel twijfels bij kijken. Zo heeft 54 procent aan dat er niet wordt vertrouwd op de expertise van collega’s die voor dezelfde gemeente werkzaam zijn. Daarnaast geeft 86 procent aan zelf wel voldoende kennis van digitalisering te hebben om klaar te zijn voor de veranderingen. Gemeenten twijfelen ook over de kans van slagen om met burgers én andere gemeenten samen te werken aan de digitale transformatie.

Gemeenten moeten echt meer gaan digitaliseren

Het Rijk heeft meer taken aan gemeenten overgedragen, maar heeft daarbij niet gezorgd voor de nodige extra financiële middelen. Daarnaast worden er hogere eisen gesteld, onder meer op de vlakken van dienstverlening, werk en inkomen, jeugdzorg en klimaat. Hierdoor is het voor gemeenten onvermijdelijk om de zaken op een andere manier te organiseren, waarbij het van belang is om meer te gaan digitaliseren.

Werkgever zet zich wel goed in

Maar liefst 94 procent van alle ondervraagde medewerkers van gemeenten geeft aan dat zij voor een goede uitvoering van hun taken de juiste digitale skills nodig hebben. Van deze medewerkers geeft 86 procent aan daadwerkelijk over deze vaardigheden te beschikken. Wel is maar liefst 72 procent van mening dat er te weinig wordt samengewerkt onder de gemeenten onderling om te leren omgaan met alle digitale ontwikkelingen. De werkgever doet volgens de medewerkers wel veel. Maar liefst 83 procent geeft aan dat de werkgever zorgt voor voldoende opties voor werknemers om de digitale vaardigheden te verbeteren en uit te breiden.

Heeft uw gemeente ondersteuning nodig?

Als gemeente heeft u niet alleen te maken met personeel waarop de digitale trends invloed hebben. U heeft natuurlijk ook te maken met de burgers, de omgang met persoonsgegevens en de dienstverlening aan deze inwoners. Bij deze dienstverlening kan veel misgaan wanneer uw gemeente niet klaar is voor alle digitale trends en ontwikkelingen. EarlyBridge helpt u graag verder. Neemt u gerust eens contact met ons op voor meer informatie of advies. Wij vertellen u graag vrijblijvend wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Vorig bericht
Hoe kunnen energiebedrijven de klantrelatie verbeteren?
Volgend bericht
Feedbackmanagement: Wat is dit precies?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.