Teamontwikkeling is een voortdurend proces. Wanneer de zaken stil komen te staan op het vlak van teamontwikkeling, dan gaan de teamprestaties achteruit. Dit wilt u vanzelfsprekend voorkomen, maar hoe doet u dat? EarlyBridge geeft u 4 tips om teamontwikkeling te stimuleren.

1. Los geen problemen op voor een ander

Dit klinkt wellicht wat vreemd. Maar wilt u de ander echt helpen? Los het probleem niet op, maar leer het hem zelf te doen. Zo helpt u de ander en uzelf. Vooral middenmanagers kunnen met deze tip verschil maken.

Middenmanagers krijgen namelijk vaker dan gemiddeld met overspannenheid en burn-out te maken. Dit komt vooral doordat zij vaak problemen van anderen oplossen, waar zij het ontzettend druk mee hebben. Dit lijkt fijn voor het team, maar levert op lange termijn niets op. Het levert veel stress op voor de manager en de medewerkers leren niets wanneer een ander hun problemen oplost. Bied dus hulp en begeleiding bij het oplossen van problemen, maar neem het probleem niet uit handen.

2.  Zet de oren open

Hebt u een bepaal doel voor ogen? En een visie om daar te komen? Het is heel makkelijk en verleidelijk om uw eigen visie binnen het team op tafel te leggen. Het team zal deze visie overnemen en volgens uw ideeën te werk gaan. Dit zorgt ervoor dat de teamleden zelf niet nadenken over een mogelijke betere werkwijze of een effectievere aanpak. Alles wordt gepresenteerd, kant en klaar. Dit lijkt een goede en makkelijke aanpak.

Onze tip is: zet als leidinggevende de oren open en luister naar de ideeën en visies van de teamleden. Blijf voortdurend met elkaar communiceren, zodat ook tunnelvisie kan worden voorkomen. De teamleden zorgen zo voor een constante voeding van het strategieproces, waardoor ideeën vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken, plannen worden aangescherpt en er een voortdurende ontwikkeling plaatsvindt.

3. Stimuleer biodiversiteit

Ieder teamlid heeft eigen ervaringen, eigen kennis en een eigen netwerk. Wanneer al deze zaken van alle teamleden worden samengevoegd ontstaat er een waardevol geheel. Het samenbrengen van alle verschillende visies kan leiden tot het ontstaan van discussies. Niet iedereen vindt het makkelijk om om te gaan met meningsverschillen en discussies. Discussies worden regelmatig gesust om de harmonie te bewaren. Maar daarmee zou u een waardevolle opbrengst mislopen.

Het advies is om als teamleider, dan wel leidinggevende, om iedere mening/bijdrage op zich te waarderen en te zorgen voor een dialoog. Vervolgens dient er met het team te worden gezocht naar de best werkbare werkwijze. Ook hier geldt: stimuleer de teamleden zelf te zoeken naar een werkafspraak. Zo leert het team om zelf diverse invalshoeken te bespreken en te waarderen.

4. Verdeel de leiding

Leidinggevenden hebben vaak de eigenschap om alle leiding van anderen weg te nemen en naar zichzelf toe te trekken, zij zijn namelijk niet voor niets leidinggevenden. Dit zorgt ervoor dat de leiding voortdurend van één punt komt, waardoor de teamleden zelf weinig inbreng hebben.

Om de ontwikkeling van het team te stimuleren is het juist belangrijk om niet alleen ideeën met elkaar te delen, maar ook daadwerkelijk de leiding te verdelen. Dit zorgt voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een betere inzet van het team om de uiteindelijke doelen succesvol te bereiken.

Laat uw team optimaal ontwikkelen

Teamontwikkeling is belangrijk. U wilt immers altijd kunnen rekenen op betrokken medewerkers en optimale teamprestaties. Hiervoor is een voortdurende aandacht voor ontwikkeling nodig. In theorie is dit logisch, maar in praktijk nog niet altijd makkelijk.

EarlyBridge kan hierbij helpen, bijvoorbeeld door de teamleden te mobiliseren en gewenst gedrag op effectieve wijze aan te leren. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.