De 8 soft skills van een goede leider

Een goede leider is een leider die beschikt over de juiste vaardigheden, oftewel skills. Deze skills kunnen worden verdeeld in twee varianten, namelijk de harde en zachte vaardigheden, de hard skills en de soft skills. Onder de soft skills verstaan we vooral de vaardigheden die betrekking hebben op de manier waarop er met anderen wordt omgegaan. Wij geven u inzicht in 8 soft skills die een goede leider zeker bezit.

1. Positieve lichaamstaal

Lichaamstaal is een unieke vorm van communiceren die niet overeen hoeft te komen met de verbale vorm van communicatie. De mond kan het één zeggen, terwijl het lichaam totaal iets anders vertelt. Een goede leider heeft een positieve lichaamstaal. Dit betekent dat de leider zelfverzekerdheid en rust uitstraalt, een open houding heeft, geen onnodig veel gebaren maakt en de ander aankijkt tijdens een gesprek.

2. Eerlijke kritiek geven

Een goede leider is in staat om op open en eerlijke wijze kritiek te geven. Hierbij speelt respect een grote rol. Er worden geen doekjes gewonden om de boodschap, maar er wordt ook niet geslingerd met beschuldigingen. Respectvol kritiek overbrengen betekent ook dat dit niet gebeurt in bijzijn van anderen, maar altijd onder vier ogen.

3. Aandacht geven

Luisteren is een soft skill die een goede leider zeker bezit. Door goed te luisteren naar wat een ander te zeggen heeft wordt er volop aandacht geboden en alles groeit onder invloed van aandacht. Een goede leider is hierdoor niet bevooroordeeld en is altijd in staat om voor andere perspectieven open te staan.

4. Gelijkheid

We kunnen niet ontkennen dat er altijd voorkeuren zijn. Het is onmogelijk om iedereen precies even aardig te vinden of precies even goed in het werk. Toch zorgt een goede leider ervoor dat niemand het gevoel krijgt achtergesteld te worden of juist voorgetrokken te worden. Een goede leider zorgt voortdurend voor een gevoel van gelijkheid en behandelt tegelijkertijd iedereen op een goede manier, passend bij de situatie.

5. Vermogen tot afwijzen

Veel mensen hebben moeite met ‘nee’ zeggen als het erop aan komt. Een goede leider heeft hier geen problemen mee. Hij of zij weet precies hoe de afwijzing overgebracht moet worden op een nette, professionele wijze. Een goede leider zal nooit instemmen wegens het onvermogen tot ‘nee’ zeggen.

6. Complimenten geven

Een goede leider weet precies hoe kritiek op respectvolle wijze geleverd moet worden, maar weet ook wanneer het tijd is voor een compliment. Deze leider heeft geen moeite met het geven van een schouderklopje of een andere beloning voor bereikte prestaties. Herkennen en erkennen wat er goed gaat is minstens zo belangrijk als kritisch zijn.

7. Professionele vriendelijkheid

Er bestaat een verschil tussen een vriendelijke aanpak en een persoonlijke aanpak. Dit verschil is goed bekend bij een goede leider. Hij of zij weet dat vriendelijkheid naar medewerkers toe heel belangrijk is, maar hij of zij weet ook dat de onderlinge band niet te persoonlijk mag zijn.

8. Omgaan met emoties

Geen mens is hetzelfde en dit betekent dat een goede leider precies weet hoe hij of zij om moet gaan met verschillende typen mensen. Mensen brengen emoties met zich mee die op eigen manieren worden geuit. Een goede leider weet precies hoe hij of zij hier mee om moet gaan in elke situatie.

Alles is te leren

Gedrag is veranderlijk. Het is mogelijk om een bepaald gedrag af te leren en nieuw gedrag aan te leren. Dit geldt ook voor de soft skills van goede leiders. Het is mogelijk om soft skills aan te leren wanneer dit nodig is. EarlyBridge ondersteunt bij het aanleren van nieuw gedrag en het veranderen van oud gedrag. Wij vertellen u graag wat wij voor u kunnen betekenen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Vorig bericht
Het effect van de juiste vragen stellen
Volgend bericht
Een groep of een team: ken de 5 verschillen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.