Kan een medewerker ook té betrokken zijn?

Betrokken medewerkers.. Daar zoeken alle bedrijven naar. Steeds meer ondernemingen begrijpen dat het hebben van betrokken medewerkers van onschatbare waarde is, waardoor zij zich ook beter in gaan zetten om de betrokkenheid te vergroten. De vraag is alleen: is het mogelijk dat een medewerker té betrokken raakt? En als dit zo is, wat zijn hier dan precies de gevolgen van? EarlyBridge vertelt u hier graag meer over.

Medewerkers kunnen zeker té betrokken raken

In de Amerikaanse Wall Street Journal werd recentelijk nog een academisch onderzoek gepubliceerd dat duidelijk maakt dat het zeker mogelijk is dat medewerkers té betrokken raken. Ook wordt hierin duidelijk gemaakt dat dit schadelijk kan zijn voor het bedrijf. Een Amerikaanse hoogleraar aan de Washington University, Stuart Bunderson, geeft bijvoorbeeld aan dat te diep betrokken medewerkers moeilijker te beheren worden. Zij kunnen te veel eisen gaan stellen aan hun leidinggevenden en achterdochtig worden van de bedoelingen van deze leidinggevenden.

“Té betrokken medewerkers hebben onrealistische verwachtingen van collega’s.”

Veel negatieve gevolgen voor bedrijven

Het onderzoek brengt nog veel meer negatieve gevolgen voor bedrijven aan het licht. Té betrokken medewerkers hebben onrealistische verwachtingen van collega’s, waardoor zij ook sneller zorgen voor onenigheid en discussies op de werkvloer. De medewerkers tonen een veronachtzaming van regels en voorschriften, waardoor zij vaker buiten de grenzen lopen, en het onderzoek toont zelfs aan dat deze personen ook in het privéleven problemen ervaren door een te grote betrokkenheid bij het bedrijf.

Een zekere mate van ontevredenheid is positief

Een fout die veel bedrijven volgens het onderzoek maken is dat betrokken medewerkers steeds verder worden ‘gepusht’ om nóg meer betrokken te raken. Dit, in combinatie met het willen voldoen aan de hogere verwachtingen en de steeds hoger wordende werkdruk, zorgt ervoor dat medewerkers té betrokken raken.

Tomas Chamorro, senior talent wetenschapper bij ManpowerGroup, zegt hier het volgende over: “Bedrijven kunnen zich beter uitsluitend richten op de minder betrokken medewerkers dan het aanspreken van programma’s voor over de hele linie van medewerkers. Natuurlijk willen we nog steeds dat medewerkers betrokken zijn, maar wel gematigd betrokken. Een zekere mate van ontevredenheid is positief.”

Betrokkenheid binnen uw bedrijf?

Lang niet alle bedrijven hebben te maken met té betrokken medewerkers. Veel meer ondernemingen ervaren een (te) lage mate van betrokkenheid en willen dit op gepaste wijze verbeteren. EarlyBridge helpt hier graag bij. Op onze website vindt u meer informatie over onze mogelijkheden. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen voor meer informatie en advies.

Vorig bericht
Wat is het narratief van uw organisatie?
Volgend bericht
De 4 soorten managers: welke bent u?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.