De leidinggevenden van vandaag zijn onder te verdelen in twee groepen, namelijk de 2.0 en de 1.0 leiders. Veel leidinggevenden denken te behoren bij de 2.0 leiders, maar zijn in werkelijkheid een leider 1.0. Zij hebben nog werk voor de boeg om een leider 2.0 te worden.

Aan de hand van onderstaande vragen kunt u bepalen of u een leider 1.0 of een leider 2.0 bent. Beantwoord de vragen uitsluitend met ‘ja’ of ‘nee’ en houd uw antwoorden bij om onderaan het resultaat te zien.

1. Laat u kwetsbaarheid zien?

Er is een tijd geweest waarin kwetsbaarheid onder leidinggevenden werd gezien als teken van zwakte. Deze tijd ligt ver achter ons. Leiderschap wordt nu juist getoond door het vermogen tot kwetsbaar opstellen. Hiermee wordt spanning weggenomen en levert contact en verbinding op met anderen. Laat u kwetsbaarheid zien?

2. Verbindt u met uzelf én anderen?

Het maken van verbinding met uzelf en met anderen is niet eenvoudig, maar wel cruciaal. Op de eerste plaats moet er een verbinding met uzelf zijn. Weet u waar u goed in bent en waar uw passie écht ligt. Neemt u tijd voor uzelf, sport u regelmatig, luistert u naar uw medewerkers? Pas als u dat helder heeft kunt u dit uitstralen en verbinden met anderen. Uiteindelijk is alles met elkaar verbonden middels een diepere verbinding. Verbindt u met uzelf en met anderen?

3. Faciliteert u gesprekken?

Gesprekken faciliteren, horen en gehoord worden. In de huidige vorm van leiderschap, het moderne leiderschap, is het heel belangrijk om te luisteren. Het voorkomt dat er eilandjes in uw organisatie ontstaan. Faciliteert u gesprekken tussen medewerkers en met u?

4. Moedigt u medewerkers aan?

Het team kan in dienst staan van de leidinggevende, maar de leidinggevende kan ook in dienst staan van het team. De moderne leidinggevende stelt zich op als coach voor de teamleden en stelt zichzelf daarmee faciliterend op ten opzichte van zijn team. Hierbij is het doel om medewerkers aan te moedigen, om hen voldoende vrijheid en vertrouwen te geven en om echt contact te maken door goed te luisteren. Moedigt u medewerkers aan?

5. Verdeelt u de leiding?

Leidinggeven is iets anders dan alle leiding nemen. Leiderschapsrollen worden in deze tijd verdeeld, waardoor er meer uitdaging, verantwoordelijkheid en werkplezier voor iedereen ontstaat, maar ook minder stress bestaat voor de leidinggevende. Het is belangrijk om niet alles zelf te bepalen, maar de leiding te delen met de juiste personen. Verdeelt u de leiding?

6. Bent u een mediator?

Medewerkers zijn totaal verschillend van elkaar. Iedere medewerker heeft eigen kennis, ervaringen, talenten en kwaliteiten. Daarnaast heeft iedereen een eigen visie. Het is de kunst om het beste van iedere medewerker bij elkaar te brengen en samen te voegen tot één geheel.

Zo ontstaat er een effectieve samenwerking. Om de opbrengst van discussies te benutten en miscommunicatie te voorkomen is er n iemand in de rol van mediator nodig. Hij is objectief en zorgt ervoor dat ieders inbreng duidelijk wordt en er met elkaar wordt gesproken in plaats van tegen elkaar. Bent u een mediator?

Wat is uw score?

De vraag is nu of u een leider 2.0 bent of een leider 1.0. U mag zichzelf rekenen onder de 2.0 leiders wanneer u minimaal 5 vragen bevestigend heeft kunnen beantwoorden. Heeft u minder dan 5 vragen met ‘ja’ kunnen beantwoorden? Dan is er nog werk aan de winkel. EarlyBridge helpt u graag verder in uw ontwikkeling. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.