Voor organisaties valt het niet altijd mee om het tempo van marktontwikkelingen bij te houden én er effectief op in te spelen. Wij geven u 4 interessante ontwikkelingen en inzichten de laatste marktontwikkelingen. Met deze kennis kunt u uw organisatie gaan aanpassen.

1. Het opsporen van de ‘nesten’

Innovatie is natuurlijk overal ter wereld te vinden, maar er zijn plaatsen op de wereld waar het allemaal net even wat sneller en beter gaat. Als bedrijf kunt u niet achterblijven door niet te innoveren. Moderne managers moeten op de eerste plaats de eigen ontwikkelafdelingen onder de loep nemen om te zien of deze niet onderbemand zijn. Daarnaast moeten zij zich inzetten om de branche gerelateerde ‘nesten’ van innovaties te lokaliseren.

Waar ter wereld worden de beste innovaties ‘geboren’? Werk als bedrijf samen met scholen en ga op zoek naar starts-ups die een toegevoegde waarde voor uw bedrijfsmodel kunnen zijn. Door een belang te nemen in deze bedrijven kunt u die innovaties gemakkelijk overnemen in uw core-business.

2. De durf om af te slaan

Productontwikkeling krijgt in deze tijd veel aandacht van bedrijven, terwijl er juist te weinig aandacht wordt geschonken aan modelontwikkeling. Business model innovation, daar moeten de pijlen op gericht staan. Volgens steeds meer economen. Het kan nodig zijn om eens een samenwerking aan te gaan met een partij waar u normaal gesproken niet mee zou samenwerken. Ook kan het zijn dat het nodig is om eens af te slaan waar alle andere partijen rechtdoor gaan. In veel gevallen gaat het om het hebben van het lef om af te wijken van de massa.

3. Begrip van de levenscyclussen

We hebben te maken met veel verschillende levenscyclussen, van onder meer afdelingen, producten en complete bedrijven. Deze cyclussen worden steeds korter door de hogere snelheid waarin ontwikkelingen zich doorzetten. Dit brengt veel spanning met zich mee bij medewerkers en directies. Die spanningen moeten worden beheerd door meer begrip te krijgen van iedere fase van een levenscyclus. Zo wordt geleerd welke waarde iedere levenscyclus heeft en wat die waarde precies toevoegt. Op basis daarvan kunnen ook de juiste mensen op de juiste fase worden ingezet.

4. Design Thinking

Stanford University heeft een unieke methodologie bedacht, namelijk Design Thinking. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van diensten en producten, om het maken van prototypes en het direct in de praktijk brengen van deze prototypes. De mens of medewerkers staat centraal binnen de methodiek door problemen steeds vanuit menselijke behoeften te definiëren. Veel bedrijven zijn bang voor de welbekende kinderziektes en juist deze angst staat marktontwikkeling in de weg.

Design Thinking zorgt ervoor dat er meer ruimte is om de experimenteren, waardoor de kennis en vaardigheden ontwikkelen. Daarnaast maakt het mislukkingen makkelijker te verdragen, terwijl nieuwe producten veel sneller op de markt verschijnen. Design Thinking leidt uiteindelijk via een aantal mislukkingen tot succes op de korte termijn.

Ga mee in de ontwikkelingen

Ontwikkeling is in de huidige maatschappij de sleutel tot succes. Wie niet meegaat in de ontwikkelingen gaat vanzelf achteruit. Zelfs stilstand is er niet meer bij. Wilt u aan de slag met ontwikkeling op effectieve en doeltreffende wijze? Laat EarlyBridge u dan helpen. Neem gerust eens contact met ons op. Wij vertellen u graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.