Zelfs organisaties die nu behoren tot de grootsten van ons land zijn ooit met vrijwel niets begonnen. Een bedrijf is niet van het ene op het andere moment ‘volwassen’. Iedere organisatie start als een klein puntje en groeit langzaam door in een steeds groter wordende cirkel. De levensloop van een organisatie kan in 6 fases worden ingedeeld, welke u hieronder vindt.

1. Creativiteit

In de eerste fase is de organisatie nog jong en in de meeste gevallen vrij klein. De eerste groei wordt gerealiseerd door creativiteit. Er is nog sprake van een platte organisatiestructuur en alle werknemers zetten zich sterk in voor de groei van het bedrijf. In deze fase is er vaak sprake van een leiderschapscrisis, doordat de ondernemer niet weet hoe er leiding moet worden gegeven in een groeiend bedrijf.

2. Leiderschap

In deze fase wordt de crisis met betrekking tot het leiderschap opgelost door leidinggevenden met de nodige ervaring in dienst te nemen. Zij zetten nieuwe wegen uit voor het bedrijf om te bewandelen en er vindt standaardisatie plaats. Dit veroorzaakt een autonomiecrisis, doordat de nieuwe regels ervoor zorgen dat het middenmanagement zich niet gerespecteerd, niet gewaardeerd en ontevreden voelt.

3. Delegeren

In deze derde fase, de fase van het delegeren, worden er taken overgedragen aan het middenmanagement om de crisis op het gebied van autonomie op te lossen. Zij krijgen weer meer de touwtjes in handen en hebben eigen doelstellingen om te behalen. Uiteindelijk zorgt dit voor compleet andere structuren binnen het bedrijf, waardoor de leidinggevenden het gevoel hebben dat zij alle grip op het bedrijf verliezen. Dit zorgt voor een controlecrisis.

4. Coördinatie

Vervolgens komen we bij de vierde groeifase, de coördinatiefase. De crisis met betrekking tot controle wordt opgelost door de leidinggevenden vanaf een vaste werkplek meerdere teams te laten aansturen. Hierdoor krijgen deze leidinggevenden het idee dat zij aan de macht zijn, waardoor het bedrijf met een bureaucratiecrisis te maken krijgt.

5. Samenwerking

De bureaucratiecrisis moet worden opgelost door samenwerking te stimuleren. Meerdere teams en afdelingen moeten de handen ineen slaan om het bedrijf goed te laten functioneren. Er ontstaat meer interactie tussen medewerkers en meerdere afdelingen staan met elkaar in verbinding. Dit kan leiden tot een overlegcrisis.

6. Ondernemen

De overlegcrisis moet worden weggepoetst door als volwassen bedrijf te gaan ondernemen. In deze laatste fase komt dan ook de identiteitscrisis voor. De organisatie moet een identiteit aannemen, maar door de snelle groei is er nog te weinig grip op deze identiteit. Uiteindelijk moet de onderneming vanaf hier specifiek met de branche en de doelgroep aan de slag om verder te groeien. De onderneming is in deze fase namelijk al volwassen.

Uw klanten moeten altijd voorop staan

Zonder klanten kan een bedrijf eigenlijk niet groeien. U heeft klanten nodig die in u geloven als onderneming en die tijdens de groei van uw bedrijf nog steeds in u geloven. Wilt u meer weten over hoe u uw klant centraal kan zetten? Volg dan eens Customer Experience of Customer Journey Mapping workshop van EarlyBridge of neem eens contact op voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.