Teaming

De uitdaging voor elke leider is tweeledig: hoe zet ik mensen in beweging en hoe organiseer ik dat. Overal waar mensen samen werken in formele of wisselende teams zijn dit de vragen. Teaming is een dynamische vorm van samenwerken gericht op het optimaal inzetten van vakmanschap, expertise en ervaring, rekening houdend met veranderingen die gaan komen. Het geeft antwoord op de uitdaging van leiderschap.

De omgeving verandert, de opdrachten worden aangepast, de prioriteiten verschuiven en daardoor zoek je als leider continu naar de inzet van de juiste bronnen en talenten. Je zoekt als leider naar eigenaarschap en commitment van de mensen om je heen om mee te blijven bewegen. Leiders willen Teams die de uitdaging aangaan, pro-actief handelen en elkaar vertrouwen bij de uitdagingen en successen die op hun weg liggen.

Teaming

een nieuwe kijk
op samenwerken

Incompany Teaming

Continu leren en aanpassen is de sleutel tot optimale prestaties.

Teaming Matrix

Teaming geeft handvatten om optimaal in te zetten op resultaat in een dynamische omgeving. De Teaming matrix biedt perspectief en verbindt leiderschapstaken gericht op motiveren en faciliteren van teams met de uitdagingen gericht op dynamiek en structuur.

Dat leidt uiteindelijk tot vier aandachtsgebieden die het succes van Teaming bepalen:

Aansprekende visie

Een aansprekende visie als het fundament onder een beweging.

Veiligheid

Psychologische veiligheid, een atmosfeer om samen te leren en creëren.

Wendbaarheid

Wendbaarheid en aanpassingsvermogen als kerncompetentie.

Mentale modellen

Overeenstemming over modellen en concepten met gedeelde beelden.

EarlyBridge en Teaming

EarlyBridge brengt mensen in beweging. Wij bouwen bruggen tussen mensen.
Ook tussen leiders en hun teams. Omdat resultaat begint met mensen.

EarlyBridge ontwikkelt en implementeert leiderschaps- en teamtrajecten aan, die aansluiten bij de dynamiek en uitdaging van de dagelijkse praktijk, zodat theorie toegankelijk, begrijpelijk en toepasbaar wordt. Onze maatwerk programma’s focussen op mindset, vaardigheden en gedrag om organisaties te ondersteunen structureel en effectief te verbeteren. Met advies en training bouwen wij zo mee aan duurzame gedragsverandering.

Boekbesprekingen

Teaming

Teaming

Teaming is gebaseerd op het idee dat we, in een complexe omgeving met uitdagende opdrachten en een continu veranderende klantvraag, nooit meer uit kunnen gaan van statische concepten. We hebben alles en iedereen nodig om innovaties te doen, om resultaten te boeken en om mensen betrokken te laten zijn.

Extreme Teaming

Extreme Teaming

Extreme Teaming is een boek met een actuele boodschap die de kern blootlegt van succesvolle bedrijfsvoering: vertrouwen creëren en kaders zetten. Stap voor stap leggen de auteurs hoe leiders via Teaming succesvol kunnen bijdragen aan de bedrijfsvoering op het gebied van innovatie, productiviteit en conflictoplossing.

De onbevreesde Organisatie

De onbevreesde organisatie

In de onbevreesde organisatie bespreekt Amy Edmondson in drie delen de kracht, de toepassingen op het werk en de creatie van een onbevreesde organisatie, een organisatie waarin het leiderschap een veilige ruimte creëert voor diversiteit en inclusie. Dit speelt een sleutelrol in organisaties die zich willen richten op groei, duurzaamheid en innovatie.