full
border
#666666
http://www.earlybridge.nl/wp-content/themes/eb2014/
http://www.earlybridge.nl/
#005d83
style3

Leiderschap & gedragsverandering

Leiderschap & gedragsverandering

U heeft ambities, uw organisatie is aan verandering toe, maar u heeft geen idee welke stappen u moet zetten om het écht voor elkaar te krijgen. Met een praktische mix van advies en training brengen wij uw hele organisatie – van medewerker tot manager – in beweging.

Roadmap ambitie naar prestatie

Met behulp van het EarlyBridge Kwadrant Model visualiseren wij het startpunt en het verloop van een verandertraject naar klantgerichtheid, hogere verkoop, meer efficiency, hogere NPS of om het even welke doelstelling u wilt realiseren.

Hoe wij dit model gebruiken

Kwadrant Model Earlybridge

Cultuurverandering

Samen met uw organisatie werken wij aan de ontwikkeling van programma’s om klantgerichtheid en klantgedrevenheid te vergroten. Daarbij maken we gebruik van de eigen kracht van uw organisatie, want dan is de kans van slagen het grootst. Onze specialismen zijn sales, service, klanttevredenheid, loyaliteit en klantgerichtheid. De cultuurverandering in uw organisatie komt tot stand op basis van onze Experience Based Training-benadering, die door grotere betrokkenheid van uw medewerkers van onderaf plaatsvindt.

Leiderschapsprogramma

In samenwerking met uw leiderschapsteam ontwikkelen we een leiderschapsprogramma.

Helemaal op maat gemaakt voor uw organisatie, gebaseerd op actueel leiderschapsgedrag en met de ambities van uw organisatie scherp voor ogen. Door de collectieve sterke en zwakke punten in het leiderschapsteam te benoemen, kunnen wij deze in het voordeel van uw bedrijfsprestaties inzetten. Zo leren wij u om verandering te stimuleren, werknemers te mobiliseren en gewenst (organisatorisch) gedrag op te bouwen om uw doelstellingen te bereiken.

Quick scans

Met Quick Scans scherpen wij de quick wins en must do’s aan om uw bedrijfsactiviteiten af te stemmen op de behoeften van de klant.

Door middel van onze Quick Scans krijgt u snel inzicht in korte termijn-verbeteringen en kansen. De scans voorzien in mogelijke kostenbesparingen die geen afbreuk doen aan klantbeleving, klanttevredenheid en loyaliteit.

Bekijk ook Klantgerichtheid & klantbeleving

default
Loading posts...
magnifier
#005d83
off
none
loading
off